• brliccrumbg srtemscopeNAKA temtypeNAhttp://data-vocabulary.org/Brliccrumb"s/49"> innerbrliccrumbg p clwidth"s/4b brliccrumb"
 • li> <:ref="/pl/cb>frodyta-A-B/path"s/45" tiaA temprop="url"48" clasx.gif" alt="" class="px1" A temprop="cStrona głów>
 • <5" titl tiaA temprop="url"48" clas neble tapicerowane
 • <5" titl tiaA temprop="url"48" clas
 • <5" titlory_425"y_4t1" /> Puf Saco czar>
 • kac-sm-i> " s="pKA-Catlory_425"kac-sm-block kac-sm-gplus">y248" clahttps://plus.google.comn>PA1322620541232f"795/postg srel"/pd="hshYNAKtarge> <_bn> k">y class=""http://www.33meble.s="pd="hcategory_gplus-icon.p> yli> mains="ptable innermain p clwidth"s/4tbodys/4trs/4td centimaol"s/49"> n> himoductc="/pun> _pmoductfull"s/49"> n> blic"s/4h1 namp">Puf Saco czar> innerb="/" /> none price none">289aracas/49"> currency none">PLNaracas/49"> fn none">Puf Saco czar> maininfo"s/4tr n>ttombordpx1" /td rowli> ="if" alt=""pmoduct cl"s/49"> main clapmoductdetails clsize" tiaA d""pmod cl40g="Srel"/milkb=":gall"48" clasuserdata/gfx/ddf05f8aeabc9d9ca066973dd6b32a12.jpgspan> " < alt=""photo innerzoom "ass="" environment/cacheategory_400_400_pmoductGfx_ddf05f8aeabc9d9ca066973dd6b32a12.jpgspan> "pan> availability/" /> availability none">instore_onl
 • availability/"Dostępnośćreat-Cadd availability/"dostępny nm zamówieniehread hreals/42tds/4/trs/4tr n>ttombordpx1" /td nasket" price/" /> lab" s=Cena:ref="/pl/em>289,00 złli9elA none">y/9el-Caracas/49"> nettoprice/" /> lab" s=Cena netto:ref="/pl/em>234,96 złliracas/4form nasket" method""poimg actionlas none">299"> number-wrap/" /input namp="quantity/ valup="/spaypeNAtext" alt="" chort centim"pan>
 • unit"
 • li> fb_buttons/" /fb:send48" clahttp://www.33meble.s="p="p/Puf-Saco-czar> y/fb:send" /fb:lpan>8" clahttp://www.33meble.s="p="p/Puf-Saco-czar> falsrc=layoutNAbutton_cou t trurc=width="1 altfontNAtahubli>y/fb:lpan hreacas/42tds/4/trs/4/tables/49"> additionalinfo"s/4dA-Cadt evaluationi>yem>Ocena:reem>reat-Cadd evaluationi>/4> votestamg src="votestamg_spapx
 • votecou t<>0ief="/p)hread hrdt codei>yem>Kodapmoduktu:reem>reat-Cadd codei>yh2>spapread hrdt manufacturpx1"yem>imoducent:reem>reat-Cadd manufacturpx1"tiaA brand"48" class="producera/4248" class="p/q
 • li> /4248" class="fav/add/205if"Wienif" alt="" class=" addtofavi>/4l>
 • li>
 • /4248" class="p/mail/recommend li> /4248" cla#commentformf"Wien li> floatfix">y/9cas/42acas/49"> descriptioni>/49"> resetcss">yh3>Oapmodukcie:reh3o4KA-itl 1pxginalny kształt, ergonomiczny, dopasowujący s ę doapozycji użytkownika dz ęki zawartości dużej ilości sypkis/1 granulatu,r<5" itl umożliwiaSrelaks nm siedząco i leżąco.r<5" itl pojemność pufa 280 litrów.r<5" itl dostępny także w kolomze khaki lorzerwonym.r<5" iAKA-yh3>Kolomystyim:reh3o4KA-itl czar> Mgesriał:reh3o4KA-itl Puf wykonany zapoliestru – lekkisj i wytrzymałsj tkaniny, łatwej doautrzymaniaSczystości,apodgumowanej.r<5" itl Wewnątrz granulatapolistyrenowy (hipoalergiczny, niehchłoniehwilgoci).r<5" iAKA-y/9cas/42acas/4racas/42acas/49"> b="/publin> _pmoductdata/" /9"> n> blic"s/4h3>Dane technicznereh3ory2acas/49"> innerb="/" /table class C"s/4tbodys/4trs/4td namp">Ilość parzek42tds/4td valup">142tds/4/trs/4trs/4td namp">Wymin> valup">7542tds/4/trs/4trs/4td namp">Rodzaj mebla valup">neble tapicerowane b=" slidpx2 slidpx_automss=/publin> _pmoductrelated/" /9"> n> blic"s/4h3>Pmoduktyapowiązanereh3ory2acas/49"> innerb="/" /9"> productc"tiaA details class="px148" class="p/span> -Puf/6N5sic rPuf*i>/4> b=" clsize b=" clsize_bordpx1" /l> environment/cacheategory_150_150_pmoductGfx_a194a2f453d01e8dcd42f895c1d17fb1.jpgspan> rPuf*ipan>
 • pmoductnamp">span> rPuf*
 • pmoductautox14styspanwidth: 150px">
 • pmoductpmoducent14styspanwidth: 150px">pspan> >
 • pmoductprice/4styspanwidth: 150px">pyem>479,00 złli
 • productc"tiaA details class="px148" class="p/Puf-Dick-khaki /4> b=" clsize b=" clsize_bordpx1" /l> environment/cacheategory_150_150_pmoductGfx_cab920b15ebba9c7fad0381e043e26a5.jpgspan>
 • pmoductnamp">cuf Dick khaki
 • pmoductautox14styspanwidth: 150px">
 • pmoductpmoducent14styspanwidth: 150px">p
 • pmoductprice/4styspanwidth: 150px">pyem>299,00 złli
 • productc"tiaA details class="px148" class="p/Puf-Disk-czar> " b=" clsize b=" clsize_bordpx1" /l> environment/cacheategory_150_150_pmoductGfx_6d2eec7956d6701d1ce75b5b5e664a6e.jpgspan> "pan>
 • pmoductnamp">cuf Disk czar>
 • pmoductautox14styspanwidth: 150px">
 • pmoductpmoducent14styspanwidth: 150px">p
 • pmoductprice/4styspanwidth: 150px">pyem>299,00 złli
 • productc"tiaA details class="px148" class="p/Puf-Milton-duz b=" clsize b=" clsize_bordpx1" /l> environment/cacheategory_150_150_pmoductGfx_004ac0c31c074349b8e937f9facc2133.jpgspan>
 • pmoductnamp">cuf Milton duż
 • pmoductautox14styspanwidth: 150px">
 • pmoductpmoducent14styspanwidth: 150px">p
 • pmoductprice/4styspanwidth: 150px">pyem>579,00 złli
 • productc"tiaA details class="px148" class="p/Puf-X HiFspE8 New Age environment/cacheategory_150_150_pmoductGfx_14b425e1a0bc309a8bdeeffdb9f38608.jpgspan> cuf an>
 • pmoductautox14styspanwidth: 150px">
 • pmoductpmoducent14styspanwidth: 150px">p
 • pmoductprice/4styspanwidth: 150px">pyem>329,00 złli
 • productc"tiaA details class="px148" class="p/Puf-VOX Inspa4 New Age environment/cacheategory_150_150_pmoductGfx_fe85f33cc2eb10f852f8951dd0c7b2a8.jpgspan> cuf pan>
 • pmoductautox14styspanwidth: 150px">
 • pmoductpmoducent14styspanwidth: 150px">ppan> p
 • pmoductprice/4styspanwidth: 150px">pyem>329,00 złli
 • productc"tiaA details class="px148" class="p/Puf-Ro>PAG827 New AgeP/ b=" clsize b=" clsize_bordpx1" /l> environment/cacheategory_150_150_pmoductGfx_9c57eb1e5bbbd9c892c418e014601722.jpgspan> P/pan>
 • pmoductnamp">cuf Ro>P
 • pmoductautox14styspanwidth: 150px">
 • pmoductpmoducent14styspanwidth: 150px">p
 • pmoductprice/4styspanwidth: 150px">pyem>389,00 złli
 • b="/publin> _pmoductcomments/" /9"> n> blic"s/4h3>Opin e oapmodukc e (0)reh3ory2acas/49"> innerb="/" /form actionlas /fieldsets/49"> none n>tt /input namp="n>tt*lIm ę i nazwisko299"> *lTwoja opin a299"> /4l>
 • li> b="/publin> _facebookchat">y/9cas/49"> b=" n> _custom/publin> _customdercat9"> n> blic"s/4li>
 • innerb="/" /p> 

  /p> 

  /p4styspantext-align: centim;">y24cy clac /p cld.p> y clac /szynaim.p> /stowit.p> <"48" class="producera<" /> tti" /div> /vin>tti.p> tti" an> 
  y24c /vox.p> /p> 

  li rightcol rightcolwidth"s/49"> hb="/publin> _pmoducers/" /9"> n> blic"s/4h3>il>
 • innerb="/" /lab" _pmoducers_selectc29select _pmoducers_selectc< MEBLE BESTMEBLOMAKMIKOŁAJCZYK/41"> ERDORMIRE SEMBELL /40">S < hb="/publin> _search"s/49"> n> blic"s/4h3>il>
 • innerb="/" /form actionlas /fieldsets/49"> none n>tt /input namp="n>tt n>ttombuttons/" /button alt="" buttoni typeNA/4l>
 • li> wyszukiwariaazaawansowana »i hb="/publin> _newslettpx1" /9"> n> blic"s/4h3>il>
 • innerb="/" /h5A b=" npubl>Podaj swój adres e-mail, jeżetlorhcesz otrzymywać informacje oanowościach i pmomocjach.reh5" /form actionlahttp://www.33meble.s="p="newslettpx/signx.method""poimg> /fieldsets/49"> none n>tt /input namp="n>tt n>ttombuttons/" /button typeNA/4l>
 • li> hb="/publin> _newslettpx1" /9"> n> blic"s/4h3>il>
 • innerb="/" /p>il>
 • li userfootpx1" /9"> inneruserfootpx p clwidth"s/4pey clac li footpx1" /9"> innerfootpx p clwidth"s/4odyta-A-B/="pxall"s/4tlory_425"="pxallltol5/publifootgroup1">yKA-Catlory_425"blic"sPomoc <5" titl y248" class="i/Jak-kupowac/="SZYNAKA Jak kupowaći
  Najczęściej zadawane pytaalniyKA-Catlory_425"blic"sDostawaED5" titl y248" class="i/Dostepnosc-pmoduktow/7"SZYNAKA
  /publifootlink ry3Faktury i parago> Spoioby płatnościiyKA-Catlory_425"blic"sMoje kontoED5" titl y248" class> " / " /edit" alt=""
  Ustawienin kontn " /favourit n/publifootlinko2">Pmzechowpan>niyKA-Catlory_425"blic"sGwarancja i zwrotyED5" titl y248" class="i/Gwarancja/" alt="" clan> SerwiayKA-Catlory_425"blic"sO firmieED5" titl y248" class="i/Kontakt/15si"" clas ublifb-root">y/9cas/4script aypeNAtext/javascript/" var fb_comment_width = $('n> _facebookchat').getSize().x - 2; if($('n> _facebookchat')) $('n> _facebookchat').net('html', '/fb:comments=width="' + fb_comment_width + '148" clahttp://www.33meble.s="p="p/Puf-Saco-czar> y/fb:comments>'); /connect.facebook.net"p=_PL/all.js#xfbml=1">y/scripts/49"> ublishoper-foot">/4248" clahttps://www.shoper.s=" opup/"Sklep intpxnetowy Shoper.s=